Hệ thống quản lý trẻ trên xe đưa đón học sinh

Kids management system on school bus

Hỗ trợ tăng cường sự an toàn cho trẻ trên xe đưa đón học sinh

Enhance Kid's Safety on School bus

Quản lý, giám sát trẻ lên và xuống xe
Manage kids getting in and off the School bus

An toàn

Safe

Giám sát chặt chẽ số lượng trẻ hiện tại trên xe đưa đón. Khi người trông giữ trẻ rời khỏi xe, ứng dụng sẽ phát cảnh báo nếu phát hiện vẫn còn có trẻ đang ngồi trên xe.

Monitoring strictly the number of kids on School bus. When Teacher is away from the vehicle at a certain distant, an alarm will go off if there are still kids left on the school bus

Dễ sử dụng

Easy to use

Chỉ cần đặt nệm lên ghế của trẻ, chọn vị trí ghế trên ứng dụng tương ứng với vị trí của nệm. Ứng dụng sẽ tự động cập nhật trạng thái của nệm và phát cảnh bảo nếu có sự cố bất thường xảy ra.

Just place the cushion on the bus seat, select corresponding seat on the screen. Seat status will be updated automatically. Alarm will go off if something unusual happend.

Lưu trữ

Archive

Lưu lại trạng thái ghế ngồi của các xe buýt thuộc phạm vi quản lý của nhà trường phục vụ cho công tác thống kê và phân tích về sau.

All the records of seat status is stored in a cloud database for later statistic and analysis.

Hệ thống hoạt động như thế nào

How It Works

Hướng dẫn sử dụng hệ thống
User manual

Tính năng nổi bật

Highlights

Quản lý theo xe

Management by Vehicles

Bảo mẫu chọn xe mình quản lý để theo dõi trạng thái ghế. Có thể chỉnh sửa các thông tin xe đã có hoặc thêm thông tin xe mới vào hệ thống.

Teacher can choose which car is in his/her responsibility to watch seat's status. Vehicles information is editable or can be added as a new vehicle.

Quan sát trạng thái ghế theo thời gian thực

Watch seat's status in real-time

Trạng thái của ghế (nệm ngồi) được cập nhật liên tục và hiển thị trực quan trên giao diện ứng dụng icKid, qua đó Bảo mẫu có thể biết được vị trí trẻ ngồi trên xe.

Seat's status is updated repeatedly and display on icKid app. Teacher can know where kids are sitting.

Cảnh báo còn trẻ trên xe

Kids left in Bus Warning

Khi bảo mẫu nhấn KẾT THÚC chuyến hay đi ra xa khỏi xe, ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo trên màn hình và phát âm thanh báo động nếu phát hiện vẫn còn trẻ ngồi trên xe.

When Teacher presses END or is away from vehicle, icKid will display a warning message and sound the alarm if there are still kids left in vehicle.

Hệ thống quản lý tập trung

Centralized management system

Dùng cho Ban giám hiệu nhà trường quản lý và giám sát xe
School bus Monitoring and Management for School Administrators

Liên hệ

Contact


E-mail: support@ickidvn.com
ĐT: 076 678 0247
E-mail: support@ickidvn.com
Mobile phone: (+84)76 678 0247

Địa chỉ: Tòa nhà Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Address: Charmington La Pointe Building, 181 Cao Thang Street, Ward 12, District 10, HCMC, Vietnam

Tải xuống ứng dụng

Download

Đang được cập nhật...
Coming soon